Pressemeddelelse
27. februar 2018
 
 
 
 
 
 

Fællesskaber med plads til forskellighed

 
 
 
 

Alle børn har brug for at være en del af et fællesskab - også børn med særlige behov. I Gentofte Kommune vil et opgaveudvalg for specialundervisning styrke fællesskaber i folkeskolen, hvor forskellighed er et potentiale. Mere involvering af forældre og elever er en del af løsningen.

 
 
 
 

Det er afgørende for børn, at de trives socialt. Derfor ønsker Gentofte Kommune, at så mange børn som muligt forbliver en del af fællesskabet i folkeskolen. Nogle børn har imidlertid behov for specialundervisning, og flere børn har stadig mere komplekse problemstillinger såsom mere sammensatte diagnoser eller andre udfordringer, der kræver individualiserede løsninger. Det udfordrer fællesskabet.

 

Derfor har Kommunalbestyrelsen sat specialundervisning på dagsordenen og nedsat et opgaveudvalg med fem kommunalbestyrelsesmedlemmer og ti borgere, der alle har erfaringer med fællesskaber i folkeskolen. De har sammen udarbejdet anbefalinger til, hvordan man kan skabe fællesskaber, hvor forskellighed er et potentiale, og hvordan man kan bruge skolebestyrelser og forældre endnu mere aktivt.

 

Ulrik Borch, formand for Opgaveudvalget for Specialundervisning og kommunalbestyrelsesmedlem (C), ser den brede sammensætning af opgaveudvalget som en stor styrke i arbejdet:

 

-  Medlemmernes forskellige vinkler på livet i skolen har uden tvivl kvalificeret diskussionerne i opgaveudvalget. I virkeligheden har vi gjort det, der er allervigtigst - nemlig at tale tingene ordentligt igennem med respekt for hinandens synspunkter og skabe en nuanceret forståelse for den forskellighed, vi oplever i skolerne.

 

Det kan være svært at tale om et barn, der har særlige behov eller opfører sig anderledes, dels fordi mange forældre ikke ved meget om de særlige hensyn, der kan være nødvendige, og dels fordi forældre kan være følsomme, når snakken drejer sig om deres eget barn. Derfor er dialog, åbenhed og tæt samarbejde mellem skole, forældre og elever blandt opgaveudvalgets anbefalinger til, hvordan man kan skabe endnu bedre vilkår for det potentiale, som forskellighed udgør for folkeskolen.

 

Ulrik Borch håber, at anbefalingerne sætter gang i en dialog mellem skoler og forældre om, hvordan udfordringerne med fællesskaberne løses:

 

Vi har formuleret seks vigtige dilemmaer, der dagligt udfordrer hverdagen i skolen. Skoler og skolebestyrelser kan nemt bruge dilemmaerne som kick-starter af dialogen.

 

Også forældresamarbejdet i de enkelte klasser er vigtigt, siger Morten Damgaard, formand for skolebestyrelsen på Skovshoved Skole og medlem af opgaveudvalget:

 

I skolebestyrelsen kan vi se, at når der er et godt forældresamarbejde, bliver forskelligheder mødt med forståelse og anset som berigende.

 

Ulrik Borch håber, at det lykkes at aktivere det store potentiale i forældregruppen:

 

At inddrage forældre-ressourcen systematisk, som vi lægger op til, indebærer, at skolerne ændrer på nogle af deres måder at gøre tingene på for at 'give plads' til forældre-ressourcen og støtte op om klasser med udfordrede fællesskaber. Der ligger nu flere trædesten til at hjælpe skolerne på vej.

 

Det anbefales også, at eleverne involveres mere i at skabe fællesskaber med plads til forskellighed bl.a. gennem elevrådene. Det er Jonas Pøhl Jensen, 16 år, elev på Maglegårdsskolen og medlem af Opgaveudvalget for Specialundervisning som elev, der har særlige behov som svagtseende, glad for:

 

Voksne tager beslutninger på vores vegne. Det gør de selvfølgelig bedst muligt. Men det er nu engang os elever, der ved allermest om, hvad der skal til, fordi vi er i fællesskaberne hver dag.

 

Opgaveudvalget har udarbejdet en vifte af handlingsmuligheder og lægger bl.a. op til, at hver enkelt skole arbejder med fællesskaber fra 0. klasse og op, at hver enkelt skole udarbejder planer for håndtering af forældres bekymringer i forhold til specialundervisning, og at de specialpædagogiske kompetencer bruges på tværs af skolerne.

 

Læs mere om opgaveudvalgets anbefalinger på gentofte.dk/specialundervisning.

 

Anbefalingerne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. februar.

 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for Opgaveudvalget for Specialundervisning Ulrik Borch (C), knbo@gentofte.dk, tlf. 4020 4091

Kommunikationskonsulent, Charlotte Laursen, calu@gentofte.dk, tlf. 5132 2520