Pressemeddelelse
12. december 2017
 
 
 
 
 
 

En frivillig håndsrækning i en udsat position

 
 
 
 

Gentofte Kommune styrker sit samarbejde med frivillige i forbindelse med anbringelser, idet frivillige kan være med til give børn og unge i udsatte positioner den bedst mulige støtte og opbakning.

 
 
 
 

Anbringelse uden for hjemmet er den mest indgribende foranstaltning, en kommune kan iværksætte over for et barn og dets familie. Forskning viser, at anbragte børn og unge klarer sig dårligere i livet end ikke-anbragte. At vokse op i en familie er noget af det mest fundamentale i et barns opvækst. Derfor ønsker politikerne i Gentofte Kommune at sikre anbringelsestruede, anbragte og tidligere anbragte børn, unge og deres familier den bedst mulige støtte og opbakning.

 

Et opgaveudvalg bestående af kommunalbestyrelsesmedlemmer og borgere med viden om og erfaring med anbringelser har udarbejdet anbefalinger til, hvordan samarbejdet mellem kommunen, borgere og frivillige kan styrkes med henblik på at skabe færre og kortere anbringelser i et 0-18 års perspektiv. Anbefalingerne er netop vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

 

Konkret går anbefalingerne bl.a. ud på:

  • At der etableres en koordineringsenhed
  • At der oprettes et mentornetværk
  • At frivillige inddrages systematisk for at mindske børn og unges ensomhed
  • At frivillige inddrages systematisk for at hjælpe unge med at finde et fritidsjob
  • At frivillige inddrages systematisk for at have særligt fokus på den samlede familie.

 

Karen Riis Kjølbye, formand for Opgaveudvalget for Anbringelser og kommunalbestyrelsesmedlem (C), er meget tilfreds med resultatet af opgaveudvalgets arbejde:

 

-  Vi ønsker at sikre, at alle børn og unge får mulighed for at være en del af trygge og stærke fællesskaber, hvor de trives, udvikler deres kompetencer og udfolder deres potentialer. Frivillige kan være med til at give anbringelsestruede, anbragte og tidligere anbragte børn og unge et fællesskab, fordi de kan tilbyde en mere uformel og potentiel varig relation og samtidig møde barnet, den unge og familien med autenticitet, nærvær og omsorg. Derfor glæder det mig, at vi nu har en række anbefalinger til, hvordan vi kan styrke samarbejdet med frivillige.

 

Victoria Lund Jensen på 21 år har deltaget i Opgaveudvalget for Anbringelser og har som ung selv været anbragt. Hun er også glad for, at anbefalingerne har fokus på, hvordan samarbejdet mellem kommunen, borgere og frivillige styrkes:

 

En af anbefalingerne er fx, at der inddrages frivillige for at mindske udsatte børn og unges ensomhed, som er et udbredt problem. Et fællesskab med frivillige kan være med til at give den unge mere selvværd og selvtillid og dermed forebygge psykiske problemer som misbrug, angst og depression.

 

Udvalget har i sit arbejde taget afsæt i de værdisæt, som gælder for kommunens arbejde med børn, unge og deres familier. Der er en tæt sammenhæng mellem udvalgets anbefalinger og eksisterende politikker og strategier, herunder bl.a. 'En ung politik', 'Gentoftemodellen' og 'Strategi for fællesskaber'.

 

Gentofte Kommune er i gang med at udvikle konkrete initiativer, der understøtter opgaveudvalgets anbefalinger.

 

Læs mere om Opgaveudvalget for Anbringelser på gentofte.dk/anbringelser.

 
 
 
 
 
 
Kontaktinformation

Formand for opgaveudvalget anbringelser, Karen Riis Kjølbye, krk@gentofte.dk, tlf. 5131 9718

Kommunikationskonsulent, Charlotte Laursen, calu@gentofte.dk, tlf. 5132 2520